Какво извършва хипербарната камера?

барокамера

Функионалности на Хипербарната камера

Барокамерите за кислородно лечение са изработени, с цел да се позволи ефективно и безопасно пациентите в тях да дишат 100% напълно чист кислород в среда с настройващо се налягане. През далечната 1962 год. са направени модификации и подобрения по функциите на капсулата, за да е възможно тя точно да приляга на стандартите и изискванията на практиките на хипербарното лечение. В днешно време съвременните хипербарни камери имат голямо приложение при лечение на много болежки.

Типове барокамери

В света има най-различни типове барокамери например двата най-използвани варианти са моноплейс и мултиплейс или просто с различни думи камери за групови и индивидуални сесии. Разликата между двата вида хипербарни камери, освен големината и в общия брой пациенти е и в устройството им. За частната терапия най-често са като совалки, в като хората са легнали на легло и биват затворени в тях, след което се вдига налягането като се отпуска 100% кислород в капсулата. При груповите хипербарни камери различното е, че пациентите се настаняват на приятни седалки, и общия брой на пациентите зависи от размерите на камерата. А те е възможно да бъдат от 6 до дванадесет човека. Друга характеристика при мултиплейс камерите е, че те могат да притежават различен брой отделни секции, и те да са с друг контрол на налягането, т.е. в първата може да стане по-високо, а във втората по-малко, в зависимост от реалното състояние на лекуващите. Всяка една хипербарна камера притежава три основни компонента – водеща камера (съд под налягане), източник на налягането (компресор или бутилка с газ под високо налягане) и компресиран кислород с възможност за обдишване или подобна за контрол на налягането.

Приложение на налягането в барокамерата

Докато компресорът върши работа атмосферното налягане в камерата се вдига. Неминуемо след като стигне препоръчителното ниво, в капсулата стартира освобождаване на кислород. Налягането се повишава и тялото на пациента е подложено на натиск и високо съдържание на кислород, като поддържа и стимулира функциите на клетките и здравословния растеж.

Нежелани реакции на барокамерата

Терапията с кислород в барокамерите задължително са безопасни и много трудно бихме могли да отбележим, че има някакви сериозни нежелани ефекти. Всяка една хипербарна камера разполага с настройки за атмосферното налягане, което при необходимост може незабавно да се намали. Един от нежеланите ефекти е лекия дискомфорт в ушите, като преминава скоро след лечението. След много различни процедури се е разбрало, че пациентите са се сдобили с завишени нива на енергия и постепенни подобрения на здравословните си проблеми след всяка сесия.